Upphandlingskonferensen 2021

Varmt välkommen till en heldag om offentlig upphandling

 

Upphandlingskonferensen 2021 genomfördes den 6 maj 2021. Nästa gång blir 5-6 maj 2022. Välkommen nästa år!

Seminarier på Upphandlingskonferensen 2021

09.00-09.15 Introduktion

09.15-10.00 Gränssnittet mellan civilrätt och förvaltningsrätt

10.00-10.45 Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling

10.45-11.00 Kaffepaus

11.00-11.45 Hållbar offentlig upphandling

11.45-12.30 Byte av leverantör

12.30-13.00 Lunch

13.00-13.45 Leverantörssamarbeten inom offentlig upphandling

13.45-14.30 Partnering- och samverkansentreprenader

14.30-14.45 Kaffepaus

14.45-15.30 Preklusion på gång

15.30-16.15 Priskonkurrens i offentlig upphandling

16.15-16.30 Avslutning

 

Upphandlingskonferensen 2021 kommer att genomföras helt digitalt via Zoom.