Byte av leverantör och andra ändringar i upphandlade avtal

Under seminariet behandlas aktuella frågeställningar rörande ändringar av upphandlade avtal med särskild inriktning på ändringar i form av leverantörsbyte i ljuset av Högsta förvaltningsdomstolens begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen. Begäran från i september 2020 avser byte av leverantör i ett av Kammarkollegiets ramavtal och omfattar flera intressanta frågeställningar avseende tolkningen av kraven för ett tillåtet leverantörsbyte. På seminariet presenterar företrädarna för den sökande leverantören det aktuella målet.

 

Medverkande

Carl Bokwall, advokat och delägare, Per-Owe Arfwedson, advokat och delägare och Lina Håkansson Kjellén, advokat och delägare, BOKWALL RISLUND Advokatbyrå

Under seminariet behandlas aktuella frågeställningar rörande ändringar av upphandlade avtal med särskild inriktning på ändringar i form av leverantörsbyte i ljuset av Högsta förvaltningsdomstolens begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen. Begäran från i september 2020 avser byte av leverantör i ett av Kammarkollegiets ramavtal och omfattar flera intressanta frågeställningar avseende tolkningen av kraven för ett tillåtet leverantörsbyte. På seminariet presenterar företrädarna för den sökande leverantören det aktuella målet.

Medverkande

Carl Bokwall, advokat och delägare, Per-Owe Arfwedson, advokat och delägare och Lina Håkansson Kjellén, advokat och delägare, BOKWALL RISLUND Advokatbyrå

 

Under seminariet behandlas aktuella frågeställningar rörande ändringar av upphandlade avtal med särskild inriktning på ändringar i form av leverantörsbyte i ljuset av Högsta förvaltningsdomstolens begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen. Begäran från i september 2020 avser byte av leverantör i ett av Kammarkollegiets ramavtal och omfattar flera intressanta frågeställningar avseende tolkningen av kraven för ett tillåtet leverantörsbyte. På seminariet presenterar företrädarna för den sökande leverantören det aktuella målet.

Medverkande

Carl Bokwall, advokat och delägare, Per-Owe Arfwedson, advokat och delägare och Lina Håkansson Kjellén, advokat och delägare, BOKWALL RISLUND Advokatbyrå