Hållbar Upphandling

Vilka möjligheter finns det att främja hållbarhet vid offentlig upphandling? Obligatoriska krav vid kvalificering och avseende upphandlingsföremålet, tilldelningskriterier, villkor för fullgörande av kontrakt, hänvisning till märkningar, uppföljningsarbete… Metoderna för att driva en hållbar utveckling framåt är många. I detta pass redogörs för vilka förutsättningar en upphandlande myndighet faktiskt har att genomföra hållbara upphandlingar i praktiken.

 

Medverkande

Advokat och delägare Catharina Piper och biträdande jurist Gustaf Strand, Moll Wendén Advokatbyrå

Vilka möjligheter finns det att främja hållbarhet vid offentlig upphandling? Obligatoriska krav vid kvalificering och avseende upphandlingsföremålet, tilldelningskriterier, villkor för fullgörande av kontrakt, hänvisning till märkningar, uppföljningsarbete… Metoderna för att driva en hållbar utveckling framåt är många. I detta pass redogörs för vilka förutsättningar en upphandlande myndighet faktiskt har att genomföra hållbara upphandlingar i praktiken.

 

Medverkande

Advokat och delägare Catharina Piper och biträdande jurist Gustaf Strand, Moll Wendén Advokatbyrå