Hållbar Upphandling

Den hållbara upphandlingen får allt större betydelse och är en stark pådrivande faktor i hållbarhetsarbetet. Upphandling är ett viktigt styrmedel för att nå samhällspolitiska mål och genom att upphandla hållbart är det möjligt att bidra till bättre miljö och bättre sociala och arbetsrättsliga villkor i samhället. Begreppet hållbar upphandling utgår från en definition av hållbarhet som inkluderar miljömässiga, sociala och ekonomiska dimensioner.
Upphandlande myndigheter har stor frihet att definiera och bestämma vad som ska upphandlas och vilka mervärden som ska premieras, men de kan inte ställa hållbarhetskrav på ett sätt som strider mot de grundläggande rättsprinciperna. Så vilka möjligheter finns det att främja hållbarhet vid offentlig upphandling? Metoderna för att driva en hållbar utveckling framåt är många: obligatoriska krav vid kvalificering och utvärdering av kontraktsföremålet, tilldelningskriterier, villkor för fullgörande av kontrakt, hänvisning till märkningar, uppföljningsarbete.
På seminariet behandlas frågeställningar om möjligheter att inkludera, ställa och följa upp miljökrav och sociala krav samt kriterier i offentlig upphandling enligt LOU i teorin och i praktiken. Kravställande i offentlig upphandling kan göra en reell skillnad för miljö och människor och driver hållbarhetsarbetet framåt. Under seminariet redovisas även bakgrunden till lagstiftningen om hållbar upphandling och relevant praxis på området.


Medverkande
Catharina Piper, advokat och delägare, och Gustaf Strand, biträdande jurist, båda på Moll Wendén Advokatbyrå i Malmö