Leverantörssamarbeten inom offentlig upphandling

Upphandlande myndigheter ”sätter marknaden” i den enskilda offentliga affären. Genom kravställningen styr de vad som efterfrågas och vilka leverantörer som kan vara med. Även om det inte är möjligt att reglera vilka typer av leverantörer som kan lämna anbud i en offentlig upphandling är det möjligt att begränsa kretsen av leverantörer genom att ställa krav på till exempel tidigare erfarenhet, teknisk kapacitet och ekonomisk och finansiell stabilitet.
Svaret från leverantörer, som inte på egen hand lever upp till ställda krav, kan vara att samverka med andra leverantörer. Sådan konsortiebildning kan vara konkurrensfrämjande och bidra till att små och medelstora och nystartade företag får en chans att bli leverantörer till det offentliga. Den kan också vara det motsatta: en olaglig kartell.

Vilka är förutsättningarna för leverantörssamarbeten inom offentlig upphandling? Vilka är fallgroparna och hur kan de undvikas? På seminariet Leverantörssamarbeten inom offentlig upphandling diskuteras frågorna om hur leverantörer kan och får samarbeta vid offentliga upphandlingar och vilka konsekvenser de kan drabbas av om samarbetena bedöms som olagliga. Här redovisas även EU-domstolens avgöranden om karteller i offentliga upphandlingar.Medverkande
Olof Larsberger, advokat och delägare, Christina Mailund, advokat och delägare och Anton Johansson, advokat, Kastell Advokatbyrå