Leverantörssamarbeten inom offentlig upphandling

Upphandlande myndigheter ”sätter marknaden” i den enskilda offentliga affären. Genom kravställningen styr de vad som efterfrågas och vilka leverantörer som kan vara med. Svaret från leverantörer, som inte på egen hand lever upp till ställda krav, kan vara att samverka med andra leverantörer. Sådan konsortiebildning kan vara konkurrensfrämjande. Den kan också vara det motsatta: En olaglig kartell. Vilka är förutsättningarna för leverantörssamarbeten inom offentlig upphandling? Vilka är fallgroparna och hur kan de undvikas? På seminariet diskuteras frågorna om hur leverantörer kan och får samarbeta vid offentliga upphandlingar.

 

Medverkande

Olof Larsberger, advokat och delägare, Christina Mailund, advokat och delägare och Anton Johansson, advokat, Kastell Advokatbyrå

Upphandlande myndigheter ”sätter marknaden” i den enskilda offentliga affären. Genom kravställningen styr de vad som efterfrågas och vilka leverantörer som kan vara med. Svaret från leverantörer, som inte på egen hand lever upp till ställda krav, kan vara att samverka med andra leverantörer. Sådan konsortiebildning kan vara konkurrensfrämjande. Den kan också vara det motsatta: En olaglig kartell. Vilka är förutsättningarna för leverantörssamarbeten inom offentlig upphandling? Vilka är fallgroparna och hur kan de undvikas? På seminariet diskuteras frågorna om hur leverantörer kan och får samarbeta vid offentliga upphandlingar.

 

Medverkande

Olof Larsberger, advokat och delägare, Christina Mailund, advokat och delägare och Anton Johansson, advokat, Kastell Advokatbyrå

Upphandlande myndigheter ”sätter marknaden” i den enskilda offentliga affären. Genom kravställningen styr de vad som efterfrågas och vilka leverantörer som kan vara med. Svaret från leverantörer, som inte på egen hand lever upp till ställda krav, kan vara att samverka med andra leverantörer. Sådan konsortiebildning kan vara konkurrensfrämjande. Den kan också vara det motsatta: En olaglig kartell. Vilka är förutsättningarna för leverantörssamarbeten inom offentlig upphandling? Vilka är fallgroparna och hur kan de undvikas? På seminariet diskuteras frågorna om hur leverantörer kan och får samarbeta vid offentliga upphandlingar.

 

Medverkande

Olof Larsberger, advokat och delägare, Christina Mailund, advokat och delägare och Anton Johansson, advokat, Kastell Advokatbyrå