Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling

Seminariet fokuserar på handläggning av sekretessfrågor inom ramen för offentlig upphandling. Syftet är att du som deltagare ska få ökad kunskap om hur du på ett korrekt och effektivt sätt handlägger frågor om sekretess vid offentliga upphandlingar.

På seminariet behandlas relevanta grundläggande bestämmelser om vad som utgör en allmän handling och när en handling blir allmän. Här redogörs även för vilka vanligt förekommande uppgifter och handlingar i upphandlingar som normalt omfattas av sekretess och som leverantörer därför kan begära sekretess för respektive myndigheter kan sekretessbelägga. På seminariet ges praktiska exempel på vilka åtgärder myndigheter och enskilda handläggare kan och bör vidta i arbetet med att hantera frågor om offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling.

 

Medverkande

Anders Nilsson, advokat och delägare, och Hanna Lundqvist, advokat, från Advokatfirman Lindahl

Seminariet fokuserar på handläggning av sekretessfrågor inom ramen för offentlig upphandling. Syftet är att du som deltagare ska få ökad kunskap om hur du på ett korrekt och effektivt sätt handlägger frågor om sekretess vid offentliga upphandlingar.

På seminariet behandlas relevanta grundläggande bestämmelser om vad som utgör en allmän handling och när en handling blir allmän. Här redogörs även för vilka vanligt förekommande uppgifter och handlingar i upphandlingar som normalt omfattas av sekretess och som leverantörer därför kan begära sekretess för respektive myndigheter kan sekretessbelägga. På seminariet ges praktiska exempel på vilka åtgärder myndigheter och enskilda handläggare kan och bör vidta i arbetet med att hantera frågor om offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling.

 

Medverkande

Anders Nilsson, advokat och delägare, och Hanna Lundqvist, advokat, från Advokatfirman Lindahl