Preklusion på gång

Regeringen har i december 2020 föreslagit nya regler om preklusion i offentlig upphandling. Inga preklusionsregler under ett upphandlingsförfarande föreslogs, däremot föreslogs nya preklusionsreger i överprövningsmål i offentlig upphandling. Som huvudregel får sökande leverantör inte åberopa nya omständigheter senare än två veckor in i processen och ingen part får åberopa nya omständigheter i kammarrätten. På seminariet behandlas regeringens förslag om preklusionsregler och reglernas praktiska betydelse för såväl parter som domstolar analyseras.

 

Medverkande

Advokat Daniel Wendelsson, Counsel  och Kristoffer Sällfors, expert, Advokatfirman Vinge

Regeringen har i december 2020 föreslagit nya regler om preklusion i offentlig upphandling. Inga preklusionsregler under ett upphandlingsförfarande föreslogs, däremot föreslogs nya preklusionsreger i överprövningsmål i offentlig upphandling. Som huvudregel får sökande leverantör inte åberopa nya omständigheter senare än två veckor in i processen och ingen part får åberopa nya omständigheter i kammarrätten. På seminariet behandlas regeringens förslag om preklusionsregler och reglernas praktiska betydelse för såväl parter som domstolar analyseras.

 

Medverkande

Advokat Daniel Wendelsson, Counsel  och advokat Kristoffer Sällfors, expert, Advokatfirman Vinge