Priskonkurrens i offentlig upphandling

Debatten om vilken möjlighet upphandlande myndigheter har att tillämpa golv- och takpris för att styra betydelsen av kvalitetskrav i upphandling fortsätter att vara aktuell. Hur uppnår vi en balans mellan att ge leverantörer en möjlighet att vinna en upphandling genom en aktiv prissättning och upphandlande myndigheternas intresse av att låta kvalitetskriterier styra upphandlingen? Diskussionen om vilken möjlighet som leverantörer ska ges att vinna upphandlingar genom en aktiv prissättning har pågått under flera år. På seminariet behandlas aktuell praxis när det gäller golv- och takpriser och dagens rättsläge analyseras med beaktande av bl.a. de olika synpunkter som framställts i den juridiska debatten.

 

Medverkande

Biträdande jurist Charlotte Brunlid, advokatbyrån DLA Piper